Gösteri miting ve yürüyüşe izin yok !

Malatya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

PAYLAŞ

"Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde ve İlimizde çok sayıda vatandaşımızın hastalanmasına ve vefat etmesine sebep olan Koronavirüs salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, Anayasamızın 34’üncü maddesindeki; "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkında sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir…” hükmü dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararların alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

  1. Eylem/etkinlikler programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum
    kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına,

 

  1. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın
    açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceğine,

 

  1.  İlimiz ve diğer illerde toplanma çağrılarıyla ilgili olarak, 14-20 Haziran tarihleri arasında İlimiz sınırları içerisinde düzenlenebilecek toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto ve oturma eylemi,  stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı değerlendirilerek bu etkinliklere müsaade edilmemesine,

 

  1. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, İlimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların İlimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

 

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN