İl Hıfzısıhha kurulu kararları açıklandı

İl Hıfzısıhha kurulu kararları açıklandı.Sokağa çıkma yasağının ayrıntıları haberimizde...

PAYLAŞ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.04.2020 Çarşambagünü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına İlimizde de birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddesi hükümleri ve İçişleri Bakanlığının 28.04.2020 tarih ve 7345 sayılı yazısı uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

 

Bu kapsamda;

1- 30.04.2020 TARİHİ SAAT 24.00 İLE 03.05.2020 TARİHİ SAAT 24.00 ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN İSTİSNALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE İLİMİZ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMALARI KISITLANMIŞTIR.

 

 2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARIN;

 

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

 

        a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatlerinin 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,

 

       a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilmelerine,

Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

 

a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı olmasına,

 

       b) 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olmasına,

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

 

       c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

 

       ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

 

       d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

 

       e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrük, iskele, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

 

       f) Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve ilimiz sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolları üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek lastik tamircileri (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

 

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Doğalgaz çevrim santralleri vb.),

 

       ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

 

       h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

 

       ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

 

       i)  Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu diğer ilçelerde ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

 

       j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

 

       k) Oteller ve konaklama yerleri,

 

       l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

 

       m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

 

       n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

 

       o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

 

       ö) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,

 

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

 

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

 

Olarak belirlenmesine,

 

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLERİN;

 

      a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

 

       b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri

dahil),

 

       c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

 

       ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 

       d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

 

       e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

 

       f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

 

       g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

 

       ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

 

       h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

 

       ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

 

       i) Küçükbaş/büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

 

j) Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar

 

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

 

       l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

 

       m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

 

       n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

 

       o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri

hekimi vb.),

 

       ö) Veteriner hekimler,

 

       p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,

 

       r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

 

s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

 

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

 

       t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

 

u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

 

Olarak belirlenmesine,

 

4- Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

 

5- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

6- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla; tüm ilçelerde Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası (esnaf ve sanatkârlar odası), belediye, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına,

Yapılan planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine,

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından ekmek dağıtımının gerçekleştirilmesine,

 

7- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımının/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,

02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımının, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.) yapılmasına,

 

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN