Ekranlardaki Tehlike! - Mehmet Hanifi Tokmak

Ekranlardaki Tehlike!


     Çocuklarınıza büyük evlerde yaşam sağlayabilirisiniz. Pahalı ve marka giyinmesini de sağlayabilirsiniz. Onlara bir oda dolusu oyuncak, tekno-araç ve dahası…
    2020 dünyasında çocukların ve ebeveynlerin en büyük saygısı Televizyon. Bizler için bayağı angarya bir öneme sahip olması gerekirken, mıknatısı andıran çekiciliği ile tek teselli ve mutluluk kaynağı olmuştur. 
     Sadece çocukları üzülmesin ve ağlamasın diye saatlerce televizyon başında boş gözlerle, zihninde mümkün değil bir şekil , bir suret vermek sadece dondurulmuş bir beyinle karşısında duran cisme bağlılığını göstermek adına ve televizyonla birlikte yaşama inceliğini de göstererek bunu görev sayan aileler , hiçbir çaba, uğraş ve mücadele vermeden hayata devam eden nesillerini yaşama hazırlamaya çalışıyorlar.
     İçeriği zenginleştirilmiş film, dizi, çizgi film vb gibi sunumlar çocukları ve gençliği etkisi altına almaktadır.
   Amaca uygun kullanılmayan bu araç , çocukların gelişim döneminde birçok davranışın bozulmasına yol açabilir. 
    Günümüzün vazgeçilmez aile reisi televizyon, aileler üzerinde derin tahribatlar yapmaktadır.
   Televizyonu en fazla izleyen kesim çocuklar ve gençlerin olması sorunların boyutunu artırmaktadır.
   Ailelerimiz , televizyonlarını evlerinin en güzel köşe ve odalarına yerleştiriyorlar. Bu görsel aracın değeri ve önemi o kadar artmış ki aile yapımızı ve kültürümüzü büyük ölçüde değişime uğratmıştır.
   Çocuklar üzerinde çok fazla derin etki bırakan televizyon , çocuklarda bıraktığı etkiyi davranışa dönüştürmeye bırakmıştır. Örnek olay ( Diziden etkilenen çocukların araç kundakladıkları gözlemlenmiştir)  
   Televizyon başında çok zaman geçirenlerin daha çok yiyip-içmek , dengesiz beslenme , iletişim kurma, karar verme, okuma, tartışma gibi alışkanlıkların kaybolduğu aşikardır.
   Şiddet içerikli çizgi film ve dizilerin  çocukların sinir sistemini bozup hırçınlaşmasına neden olmaktadır.
   Bu sorun , öğrencilerin şiddet içerikli filmlerde gördüklerini okuldaki arkadaşları üzerinde uyguladıkları ve sorunlarını şiddet uygulayarak çözüme kavuşturmak istemeleri her geçen gün artmaktadır.
    Şiddet içerikli filmleri izleyen çocukların ;
    arkadaşlık kurmada güçlük çektikleri,
    grup çalışmalarına katılmadıkları,
    yalnız yaşamayı tercih etmeleri, 
    her şeyden sıkıldıkları belirlenmiştir. 

   Çocuklar gelişim dönemlerinde kendilerine her zaman model ararlar. Kendilerine uygun gördükleri bu modelin tüm davranışlarını kendi hayatlarına yansıtmaya çalışırlar.
   Çocuklar genellikle anne-baba ya da öğretmenini örnek almaktadır. Gelişim döneminde anne-baba ve öğretmeni dışında , televizyonda gördüğü kahramanları model alınca , hayat tarzları ve değer yargıları değişmektedir.
 Sonuç olarak;
   Görsel araçların amaca uygun kullanılması gerekmektedir. Eğitici yönü daha çok ön planda tutulmalıdır. Dil gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olan kitle iletişim araçları , çocuğun bilgi ve beceri alanlarının geliştirilmesine katkı sağlar.
  Nesnelerin toplum düzenine yön vermeye başlaması yeni yetişen neslin, anlamını ve kendince anlamsızlaştırılmış bir kitleye dönüşümü gibi ciddi değişimlere neden olma sonucudur.
  Bu sonuç bireyi kendine yabancılaştırmıştır. Sanal bir alemde kaybolup belirsiz bir hayat süreci doğurmuştur. Gerçekliği kazanmamız için yıkıcı , korkunç ve acımasız getirileri olan bir hayata dönüştürmüştür.

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07May

Okuma Zekası

02May

Mühim Mesele

02Nis

Çocukların Zihinsel Kıyameti

21Mar
15Mar

Ekranlardaki Tehlike!