Koronavirüs yeni tedbirleri açıklandı

İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs kampasımında alınacak yeni tedbirleri yaptığı görüşeme sonucunda karara bağladı.

PAYLAŞ

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığına yönelik olarak; sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakım kuruluşları (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) ile özel huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini koruyarak, kaliteli hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla pandemi süreci çerçevesinde;

İlimizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakım kuruluşları ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan, bakım ve sağlık hizmeti veren personelin ikinci bir karara kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

2- Yeşilyurt Belediye Başkanlığının 10.04.2020 tarih ve 5374 sayılı yazısında;

Olası deprem risklerine karşı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makam oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen Özal (Cihadiye) Mahallesinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Meclisince yetki devrinin alınmasının gerektiği, ayrıca 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Yeşilyurt Belediyesi kadro grubunun, C-13 grubundan C-14 grubuna geçilmesi hususlarının Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği ve bu kapsamda sosyal mesafe ve diğer sağlık tedbirlerinin alınarak 20.04.2020 tarihi saat 14.00’da Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplantı yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiş olup;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.03.2020 tarih ve 2020/13 no’lu kararındaki “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine” ve “Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak olağanüstü toplantı yapılmasına İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilebileceğine” maddeleri gereğince gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü meclis toplantısının yapılmasına izin verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN